การดำเนินงานจัดทำแปลงกรรมสิทธิ์ โดยระบบ GIS

ขั้นตอนการดำเนินการ
แผนภูมิแผนงาน
แผนผังการดำเนินงาน
กราฟ แผน-ผล
Attributes แปลงกรรมสิทธิ์

Back กลับหน้าเมนู