ผู้บริหาร


นายวิชัย จาตุรงค์กร
ผคบ.ห้วยหลวง

ปฎิทิน
มิถุนายน 2018
อา พฤ
« มี.ค.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สารสนเทศ สชป.5
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

  การประชุมการกำหนดบริเวณขุดลอกและวางแนวทุ่นกั้นวัชพืชในอ่างห้วยหลวง

  วันที่ 13 กันยายน. 2560 เวลา 15.00น.นายสิธิชัย จินดาหลวง. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมการกำหนดบริเวณขุดลอกและวางแนวทุ่นกั้นวัชพืชในอ่างห้วยหลวง ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น โดยมีนายเริงชัย รักอยู่ ห้วหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการฯห้วยหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโครงการฯห้วยหลวง, นายนิพนธ์ ดอนจันทร์โคตร ห้วหน้าฝ่ายชางกล,นายวิมล. สุระเสน. นายอำเภอหนองวัวซอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่น ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม หารือการแก้ปัญหา แผนการจัดทำโครงการขุดลอกและวางแนวทุ่นป้องกันวัชพืชบริเวณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงอย่างพร้อมเพียงกัน

  187242

  อ่านต่อที่นี่

  โครงการ “พยุงธรรม คำไทย ถวายองค์ราชินี”

  วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.
  นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงได้เข้าร่วมโครงการ “พยุงธรรม  คำไทย  ถวายองค์ราชินี” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น ได้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติเเด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ในการปัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ณ บริเวณเขื่อนห้วยหลวงหมู่ 1 ตำบล น้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  46127

  อ่านต่อที่นี่

  การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ 2 /2560

  IMG_0029

  สถานการณ์น้ำปัจจุบัน กำหนดการระบายน้ำและขั้นตอนการปฏิบัติ

  วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา14.30 น.ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ( JMC ) ครั้งที่ 2/2560 ณ.ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง โดยมี นายสมหวัง พ่วบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการในการประชุมครั้งนี้ และนายสถิต โพธิ์ดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง นายชัยยันต์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชลประทาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเกษตรกรในพื้นที่ๆได้รับประโยชน์จากโครงการห้วยหลวงฯได้เข้าประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมกัน

  อ่านต่อที่นี

  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง

  ประกาศที่ 1
  ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง เรื่อง การบริหารการจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงdestfilename-01Turedestfilename-1

  รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง

  รายงานสถานการณ์น้ำ

  ประจำวันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

  ปริมาณน้ำในเขื่อน 198.760 ล้าน ลบ.ม.
  ปริมาตรน้ำเก็บกัก 59.624 ล้าน ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำสูญเสียจากการรั่ว+ซึม+ระเหย จำนวน 0.072 ล้าน ลบ.ม.
  ปริมาณน้ำสูบเพื่อการประปา+อุตสาหกรรม จำนวน 0.086 ล้าน ลบ.ม

  กิจกรรมติดตั้ง พระบรมฉายาลักษณ์ และ ประดับธงชาติ

  IMG_0016

  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ บุคลากรของโครงการฯ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  อ่านต่อที่นี่

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขัง

   

  cats27 ก.ค. 60 เวลา 09.10 น. นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง และ นาย พจน์ สังขมุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ร่วมกับราษฎรที่เดือนร้อนลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่เพาะปลูกข้าว บ้านนาทรายโดยการขุดฝั่งท่อระบายทำให้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะ

  อ่านต่อที่นี่