ห้องสมุดสำนักชลประทานที่ 5 อุดรธานี
เวลาปัจจุบัน: เดือน 08 วันที่ 14 ปี 22
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 0-4226-6356-7
หน้าหลัก สมาชิกห้องสมุด งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูและระบบ รายงาน


» หน้าหลัก
เกี่ยวกับสิทธิ
แนะนำการใช้งาน

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

ใช้เมนู(ด้านบน)สำหรับการจัดการโมดูลงานต่างๆ ของห้องสมุด (สามารถศึกษาตามคำแนะนำด้านล่างนี้)

หัวข้อคำอธิบาย
ระบบสมาชิกห้องสมุด

ใช้เมนูนี้สำหรับจัดการระบบสมาชิก)
 • ระบบสมาชิก (เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ)
 • ระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 • ระบบคืนทรัพยากรสาสนเทศ
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใช้เมนูนสำหรับบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม
 • เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ, นำเข้า, ส่งออก
 • ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมจาก Amazon.com และ Library of congress
งานดูและระบบ

ใช้เมนูสำหรับกำหนดผู้ใช้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ
 • ผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม, แก้ไข, รหัสผ่าน, ลบ)
 • ตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
 • แสดงหมวดหมู่
 • จัดการหน้าจอระบบ
รายงานใช้เมนูนี้สำหรับออกผลรายงานและสถิติ
 • แสดงผลรายงานและสถิติต่างๆ
 • บาร์โค้ดหน้าหลักห้องสมุด | สืบค้น | แนะนำการใช้งานพัฒนาเพิ่มเติมโดย นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล จาก OpenBiblio version 0.6.1 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License