ห้องสมุดสำนักชลประทานที่ 5 อุดรธานี
เวลาปัจจุบัน: เดือน 08 วันที่ 14 ปี 22
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์
ติดต่อ: 0-4226-6356-7
» ค้นหา
แนะนำการใช้งาน

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

ท่านสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากรายการข้างล่างนี้


สืบค้นรายการบรรณานุกรมโดยใส่คำที่ต้องจากประเภทคำค้นด้านล่างนี้

จำกัดการสืบค้น สามารถเลือกคำค้นที่ต้องการจากด้านล่างนี้ :

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
คู่มือ
งานวิจัย
จุลสาร
ซีดี-รอม
แผนที่
รายงาน
รายงานประจำปี
วารสาร
วีดีโอดิสก์
หนังสือ
เลือกทั้งหมด
งานปฏิบัติการสารสนเทศ
ศูนยฺ์การเรียนรู้สำนักชลประทานที่ 5
หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักฯหน้าหลักห้องสมุด | สืบค้น | แนะนำการใช้งานพัฒนาเพิ่มเติมโดย นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล จาก OpenBiblio version 0.6.1 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License